Strona głównaBiznesMetody rozwoju: coaching czy mentoring, którą metodę wybrać?

Metody rozwoju: coaching czy mentoring, którą metodę wybrać?

Od niedawna popularnymi pojęciami są coaching oraz mentoring. Są to metody, które mają pomagać w realizowaniu celów. Choć początkowo obydwa te pojęcia mogą wydawać się zbliżone to jednak warto wiedzieć, że coaching nie jest tym samym co mentoring.

Charakterystyka coachingu

Interaktywny proces rozwoju o nazwie coaching to specjalnie dopasowana edukacja danej osoby bądź organizacji. Samo słowo coaching pochodzi od angielskich słów rozumianych jako: korepetycje bądź trenowanie. Metoda ta jest ściśle powiązana z psychologią, a także z realizowaniem całego procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb. Tego typu metoda wpływa na przyśpieszenie tempa rozwoju danych osób lub organizacji.

Osoba prowadząca zajęcia nazywana jest cachem, natomiast osoba uczęszczająca na jego zajęcia nazywana jest coachee bądź klientem. Podczas zajęć coachowie intensywnie pracują z klientami. Tematyką zajęć zazwyczaj są takie zagadnienia ja m. in.:

  • biznes i jego rozwój,
  • rozwój kariery zawodowej,
  • finanse,
  • relacje interpersonalne,
  • zdrowie.

To właśnie dzięki pracy trenera/korepetytora klienci na zajęcia ustalają o wiele bardziej konkretne cele. Co więcej podczas treningów klienci optymalizują swoje działania, a dzięki temu podejmują lepsze decyzje. Trener uczy klienta jak pełniej korzystać ze swoich naturalnych umiejętności. Warto wiedzieć, że Coaching jest procesem, którego zadaniem jest przede wszystkim wzmocnienie klienta, a także odpowiednie wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. Dążenie do postawionych celów/zmian powinno być oparte o własne odkrycia klienta, jego wnioski oraz zasoby.

Charakterystyka mentoringu

Mentoring w odróżnieniu coachingu polega na wyjątkowej relacji partnerskiej. Relacja ta występuje pomiędzy mistrzem, a jego uczniem. W codziennym życiu również dość często spotykamy się z tego typu układem np. na uczelni, gdzie mistrzem jest profesor, a uczniem jest student. Wówczas metoda ta jest ukierunkowana na odkrywanie, a także odpowiednie rozwijanie potencjału danego ucznia. Mentoring przede wszystkim opiera się na częstym uczęszczaniu ucznia na rozmowy z mistrzem. Uczeń w ten sposób zdobywa nową wiedzę oraz poznaje siebie. Uczęszczają na zajęcia z mentorem uczeń/klient stopniowo rozwija w sobie samoświadomość zawodową, a z czasem rozpoczyna podążać wybraną przez samego siebie drogą do samorealizacji.

Coaching i mentoring: podstawowe różnice

Choć zarówno mentoring, jak i coaching są metodami mającym w głównej mierze przynieść, jak najlepsze korzyści swoim klientom to posiadają pewne różnice. Podstawową różnicą jest czas trwania całego procesu tego typu kształcenia. Mentoring jest procesem dłuższym, a mentor w tym przypadku jest ekspertem w danej branży. Nieco inaczej jest w przypadku coachingu, wówczas coach nie musi być ekspertem, a jego głównym zadaniem jest skupienie się na rozwoju ogólnym klienta. Jednocześnie to właśnie coaching jest ukierunkowany na uzyskiwanie szybszych i mierzalnych efektów rozwojowych niż mentoring. Co więcej kolejną wysoce znaczącą różnicą jest fakt, że mentoring bardziej stawia na rozwój kompetencji danej osoby. Natomiast w coachingu trener bazuje na już posiadanych przez danego klienta umiejętnościach i to na ich doskonaleniu się skupia.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne