Strona głównaFinanseJak wygląda praca windykatora?

Jak wygląda praca windykatora?

Windykacja – często utożsamiana błędnie przez zadłużonych z działaniami komorniczymi –  jest jedną z metod skutecznej egzekucji długu. Kontakt firmy windykacyjnej w sprawie posiadanych zadłużeń warto potraktować jako szansę na uregulowanie długów. Windykator ma na celu nie tylko skuteczne odzyskanie zaległych należności, ale też wypracowanie takiego systemu ich spłaty, który będzie dopasowany do sytuacji zadłużonego.

Skąd windykator?

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić dlaczego w sprawie zaległej pożyczki czy zaległości w opłatach może w pewnym momencie skontaktować się z zadłużonym windykator. Firmy windykacyjne specjalizują się odzyskiwaniu wierzytelności, które zgłosi do nich wierzyciel. Dlaczego informacje o osobach zadłużonych są przekazywane takim firmom? Nie tylko ze względu na ich skuteczność w egzekwowaniu zadłużenia, ale również na sposób, w jaki doprowadzają do odzyskania wierzytelności.

Banki czy firmy pożyczkowe nie dysponują zespołami wyspecjalizowanymi w kontakcie z zadłużonymi. Kiedy taka instytucja wyczerpie możliwości działania w przypadku zaległości z płatnościami, informacje o zadłużeniu przekazuje do firmy windykacyjnej. Jak wskazują statystyki, działalność takich firm jest potrzebna. Tylko w II kwartale 2023 r. wartość wierzytelności zarządzanych przez firmy windykacyjne biorące udział w badaniu ZPF wyniosła 160,8 mld zł[i].

Windykator może być wsparciem w spłacie?

Kontakt ze strony firmy windykacyjnej w celu odzyskania długu nie powinien być traktowany przez nas jako złośliwe działanie. Oczywiste jest, że wszystkie długi należy spłacić. Windykator – chociaż niektórym zadłużonym ciężko w to uwierzyć – chce w tym pomóc.

Krzywdząca ocena windykatorów i negatywne podejście społeczeństwa do ich pracy wynika w dużym stopniu z utożsamiania jego działalności z działalnością komorniczą. I o ile ten drugi podmiot może działać wyłącznie w oparciu o wyrok sądu, a podjęta przez niego egzekucja komornicza może być dotkliwa dla zadłużonego, o tyle windykator ma o wiele mniejsze uprawnienia, a jego celem jest ustalenie takiego harmonogramu zobowiązań, aby uchronić przed sprawą sądową i ewentualną egzekucją komorniczą. Co ważne, trafienie długu do firmy windykacyjnej często jest dla osoby go posiadającej szansą na spłacenie zaległości. Jeśli do tego nie dojdzie, zadłużenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem trafi na salę sądową, a następnie do kancelarii komorniczej.

Co może firma windykacyjna?

Firma windykacyjna prowadzi windykację polubowną, czyli zmierzającą do ustalenia realnych dla zadłużonego warunków spłaty zobowiązania. Formy kontaktu ze strony windykatora mogą być różne, m.in. kontakt telefoniczny, pisemne wezwania do zapłaty, a nawet wizyta osobista chociażby w miejscu zamieszkania. Sposób kontaktu, na jaki zdecyduje się windykator, w dużym stopniu zależy również od stosunku samego zadłużonego wobec posiadanego długu. Bezpośrednie spotkanie może być jedyną szansą na uzgodnienie warunków uregulowania należności dla tych, którzy nie korzystają z proponowanych przez firmy platform do samodzielnej spłaty długów online

Ile kosztuje windykacja?

Oczywiste jest, że skoro wierzyciel przekazał dług do firmy windykacyjnej, prowadzona przez nią windykacja wiąże się z dodatkowymi opłatami dla zadłużonego. Ich wysokość zależna jest nie tylko od wysokości długu, ale też od czasu trwania procesu windykacji.

W kontekście obciążenia zadłużonego kosztami windykacji warto wyjść z założenia, że ich wysokość i tak będzie niższa niż koszty ewentualnej egzekucji komorniczej, do której może dojść w przypadku braku chęci współpracy zadłużonej osoby z windykatorem. Poza tym człowiek taki nie ma prawa nikogo oskarżać o powstałe koszty działań windykacyjnych, gdyż odpowiedzialność za to, że do nich doszło, spoczywa wyłącznie na nim i jego zaniechaniach związanych z uregulowaniem zaciągniętych należności.

Oczywiście długi mogą mieć wiele przyczyn. Jednak zadłużony ma też możliwość podjęcia wielu działań ułatwiających mu spłatę należności (np. próba negocjacji warunków spłaty z wierzycielem). Dlatego kontakt ze strony windykatora warto rozpatrywać przede wszystkim w kategoriach szansy na polubowne rozwiązanie długu.

Źródła:

[i] ZPF, Rynek wierzytelności w Polsce 2023. Wartość portfela przekroczyła 160 mld zł https://zpf.pl/rynek-wierzytelnosci-w-polsce-2023-wartosc-portfela-przekroczyla-160-mld-zl/

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne